CONTACTS

CONTACTS

Responsabile Chong Qing: Wen Yunhan

Responsabile Cheng Du: Xu Chuxuan

Responsabile Zheng Zhou: Liu Shuyu

Assistente direttore artistico: Li Xinyu

Assistente presidente: Zhang Jiaqi

Ufficio stampa & PR: Pietro Ramuno

Project Manager: Chiara Seravesi

Direttore Artistico: Adrian Pinzaru
Email: direzioneartistica@imexchange.it

Presidente: Tu Dejing
Email: info@imexchange.it
Tel: 366 982 4324